Gizlilik Politikası

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel notlar

Kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında korunması bizim için önemli bir husustur ve web sitemizi ziyaret ederken kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Aşağıda, web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında hangi bilgileri topladığımızı ve bunların nasıl kullanıldığını açıklıyoruz. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veridir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımıza bakın.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesindeki veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi operatörünün iletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki "Veri denetleyicisi hakkında bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü taraf analiz araçları ve gereçleri

Bu web sitesini ziyaret ederken, gezinme davranışınız istatistiksel olarak analiz edilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcı ile barındırıyoruz:

Hofmeir Media GmbH
Kranzhornstr. 3
81825 Münih

Telefon: +49 89 48002912
Faks: +49 89 48002913 

E-posta: support@net-housting.de

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Net-Housting IP adresleriniz dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını toplar. Net-Housting'in kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak için meşru bir menfaatimiz vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örn. e-posta ile iletişim) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesi için veri denetleyicisi:

Multi-Kulti Health and Care Service International GmbH
Veringstr. 29
21107 Hamburg

Tel. 040 75 66 59 40
Faks 040 75 66 59 69
E-posta info@multi-kulti-pflegedienst.de
Web sitesi www.multi-kulti-pflegedienst.de 

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Veri kontrolörünün veri koruma görevlisi:

BT uzmanı
Jérôme E. Eckstein

Holitzberg 176
22417 Hamburg

Tel. 040 47 11 4566
Faks 040 – 47 11 4565
E-posta datenschutz@multi-kulti-pflegedienst.de

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri); ikinci durumda, veriler bu nedenler artık geçerli olmadığında silinecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a veya DSGVO Madde 9 paragraf 1 uyarınca özel veri kategorileri işleniyorsa DSGVO Madde 9 paragraf 2 lit. a temelinde işleriz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca DSGVO Madde 49 (1) a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya terminal cihazınızdaki bilgilere erişime (örneğin cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca Madde 25 (1) TTDSG temelinde gerçekleştirilir. Bu onay her zaman iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işleriz. Ayrıca, verilerinizin yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde işleriz. Ayrıca, veri işleme, DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre f uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında verilmiştir.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Belirli durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE HERHANGI BIR ZAMANDA KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU VERİ KORUMA BEYANINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN İŞLEME İÇİN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI AMACINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21(1) KAPSAMINDA İTİRAZ)

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, SÖZ KONUSU PAZARLAMA AMACIYLA SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR İTIRAZ ETMENIZ HALINDE, KIŞISEL VERILERINIZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (DSGVO MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA ITIRAZ).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devlet'teki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve varsa bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. Doğrulama süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya uygulamak için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • DSGVO Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmanın yanı sıra - yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımızda "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve son cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklı kalır.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlerin belirli hizmetlerinin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örneğin alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örneğin web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), başka bir yasal dayanak belirtilmediği sürece DSGVO Madde 6 (1) lit. f temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve § 25 paragraf 1 TTDSG); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

Cookiebot ile Onay

Web sitemiz, terminal cihazınızda belirli çerezlerin depolanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri koruma yasasına uygun olarak belgelemek için Cookiebot'un onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka'dır (bundan böyle "Cookiebot" olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, çerezlerin kullanımına ilişkin onayınızı ve diğer beyanlarınızı almak için Cookiebot sunucularına bir bağlantı kurulur. Cookiebot daha sonra size verilen onayları veya bunların iptalini tahsis edebilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi talep edene, Cookiebot çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal depolama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Cookiebot, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c'dir.

Çerez Bildirimi ve Uyumluluk ile Onay

Web sitemiz, belirli çerezlerin son cihazınızda depolanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri koruma ile uyumlu bir şekilde belgelemek için GDPR için Çerez Bildirimi ve Uyumluluğu onay teknolojisini kullanır.

Cookie Notice & Compliance for GDPR sunucularımıza yerel olarak yüklenir, bu nedenle üçüncü taraf sunucularla bağlantı kurulmaz. GDPR için Çerez Bildirimi ve Uyumluluğu, size verilen onayları tahsis edebilmek veya iptal edebilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Çerez 1 ay boyunca aktif kalır. Aksi takdirde, siz bizden silmemizi talep edene, onay çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar verileriniz saklanacaktır. Zorunlu yasal depolama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

GDPR için Çerez Bildirimi ve Uyumluluğu, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c'dir.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar şunlardır:

  • Tarayıcı türü ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmemiştir.

Bu verilerin toplanması DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir - bu amaçla sunucu günlük dosyalarının toplanması gerekir.

İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre f) veya talep edilmişse onayınıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre a) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizi işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre f) veya talep edilmişse onayınıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre a) dayanmaktadır; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklamak için verdiğiniz izni iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebinizi işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

5. eklentiler ve araçlar

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Google Yazı Tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bir bağlantı gerçekleşmez.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz https://developers.google.com/fonts/faq ve Google'ın gizlilik politikasında: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook CDN ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi
İşlemenin niteliği ve kapsamı
Facebook yayınlarımız Facebook CDN (İçerik Dağıtım Ağı) kullanmaktadır. CDN, resimler ve videolar gibi içeriklerin hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için coğrafi olarak dağıtılmış bir sunucu grubunu ifade eder. Kullanıcının istemci cihazında teknik anlamda hiçbir çerez ayarlanmaz, ancak IP adresi gibi teknik ve kişisel veriler, hizmetin kullanılmasını sağlamak için istemciden hizmet sağlayıcının sunucusuna aktarılır.

Facebook CDN, Meta Platforms Ireland Limited'in diğer hizmetlerinin işlevselliğini sağlamak için web sitemizde İçerik Dağıtım Ağı (CDN) olarak görev yapan Meta Platforms Ireland Limited'in bir hizmetidir

Bir CDN, çevrimiçi teklifimizin içeriğini, özellikle de grafikler veya komut dosyaları gibi dosyaları, bölgesel veya uluslararası olarak dağıtılmış sunucuların yardımıyla daha hızlı bir şekilde sağlamaya yardımcı olur. Bu içeriğe eriştiğinizde, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda sunucularına bir bağlantı kurarsınız ve IP adresiniz ve muhtemelen kullanıcı aracınız gibi tarayıcı verileriniz iletilir. Bu veriler yalnızca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ve Facebook CDN'in güvenliğini ve işlevselliğini korumak için işlenir.

Amaç ve yasal dayanak
Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından verilerin işlenmesi için yasal dayanak, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca ve verilerin Meta Platforms Ireland'a aktarılması için rızadır. Madde 49 paragraf 1 harf a DS-GVO.

Depolama süresi
İşlenen verilerin somut saklama süresi bizim tarafımızdan etkilenemez, ancak Meta Platforms Ireland Limited tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi Facebook CDN için gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi (gömülü gönderi)
Facebook, facebook.com'da yayınlanan içeriğin doğrudan web sitelerine yerleştirilmesine izin verir. Çerezler, ziyaret edilen web sitelerini ve kullanıcı davranışları hakkında ayrıntılı istatistikleri toplamak için kullanılır. Bu veriler facebook.com'da kayıtlı kullanıcıların verileriyle ilişkilendirilebilir.

Facebook, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda tarafından sağlanan bir hizmettir.

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından işlenmesinin yasal dayanağı, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca ve verilerin Meta Platforms Ireland'a aktarılması için rızadır. Madde 49 paragraf 1 harf a DS-GVO.

İşlenen verilerin somut saklama süresi bizim tarafımızdan etkilenemez, ancak Meta Platforms Ireland Limited tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi Facebook CDN için gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Font Awesome ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi
Web sitemizde Amerikan Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, ABD) şirketinin Font Awesome uygulamasını kullanıyoruz. Font Awesome, kullanıcının istemci cihazında yüklü olmayan özel simge yazı tiplerini indiren ve bunları web sitesine yerleştiren bir hizmettir. Kullanıcının istemci cihazında teknik anlamda hiçbir çerez ayarlanmaz, ancak hizmetin kullanılmasını sağlamak için istemciden hizmet sağlayıcının sunucusuna teknik ve kişisel veriler (IP adresi gibi) aktarılır. 

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından işlenmesinin yasal dayanağı, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca ve verilerin Fonticons, 307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, ABD'ye aktarılması için rızadır. Madde 49 paragraf 1 harf a DS-GVO.

İşlenen verilerin somut saklama süresi tarafımızdan etkilenemez, ancak Fonticons tarafından belirlenir.

YouTube'un entegrasyonu ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi
(1) Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH, http://www.YouTube.com adresinde depolanan ve doğrudan web sitesinden oynatılabilen YouTube videolarını web sitelerine entegre etmiştir. YouTube, Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ABD'nin bir hizmetidir. Videoların tümü, videoları oynatmadığınız takdirde kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir verinin YouTube veya Google'a iletilmeyeceği şekilde yerleştirilmiştir. Yalnızca videoları oynattığınızda paragraf (3)'te belirtilen veriler aktarılacaktır. Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH'nin bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur; veriler doğrudan Google tarafından toplanır. 

(2) Google, Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından sağlanan videoların kullanım davranışını da içerebilecek kişisel verileri işleme olanağına sahiptir. Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanım türü ve kapsamı Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından etkilenemez veya belirlenemez. Bu nedenle, isterseniz tarayıcı yapılandırmanızda gizliliğinizi uygun şekilde ayarlayarak bu işlemeyi sınırlandırmanızı öneririz. 

(3) YouTube (Google), web sitesini ziyaret ederek, kullanıcı olarak web sitesinin ilgili alt sayfasını çağırdığınız bilgisini alır. Buna ek olarak, bu beyanın 2 a (2) maddesinde belirtilen verilerin YouTube (Google) tarafından toplanması olasılığı vardır. Bu, YouTube'un oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. YouTube'da oturum açtıysanız, bu veriler doğrudan hesabınıza atanabilir. Bu verilerin YouTube profilinizle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce YouTube'dan çıkış yapmanız gerekir. 

(4) YouTube bu verileri kullanım profilleri olarak saklar ve bunları YouTube tarafından reklam, pazar araştırması ve/veya kendi web sitesinin talep odaklı tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için de) YouTube tarafından ihtiyaca dayalı reklamların sağlanması için gerçekleştirilir. YouTube, Madde 4 No. 7 DS-GVO anlamında bağımsız bir kontrolör olarak kabul edilecektir. Bir kullanıcı olarak, bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz ve bu hakkı kullanmak için YouTube ile iletişime geçmelisiniz. 

(5) Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından YouTube'un entegrasyonu sayesinde, videoları çağırma ve varsa YouTube'un işlevlerini kullanma fırsatına sahip olursunuz. Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH'nin amacı hizmetlerini iyileştirmektir. YouTube tekliflerinin yayıncı tarafından entegre edilmesinin yasal dayanağı DS-GVO Madde 6 paragraf 1 harf f'dir. 

Verilerin son cihazınızda (tarayıcı) depolanmasının yanı sıra YouTube tarafından bu verilere erişimin ve bunların daha fazla işlenmesinin yasal dayanağı, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca sizin izninizdir. 

(6) YouTube ve Google tarafından veri toplama ve işlemenin amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi YouTube ve Google'ın gizlilik politikasında bulunabilir. Orada ayrıca ilgili haklar ve gizliliğin korunmasına yönelik ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de 

Instagram'ın entegrasyonu ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi
Instagram, instagram.com'da yayınlanan içeriğin doğrudan web sitelerine gömülmesine izin verir. Çerezler, ziyaret edilen web sayfalarını ve kullanıcı davranışları hakkında ayrıntılı istatistikleri toplamak için kullanılır. Bu veriler instagram.com ve facebook.com'da kayıtlı kullanıcıların verileriyle ilişkilendirilebilir.

Instagram, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'nın bir hizmetidir.

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından verilerin işlenmesi için yasal dayanak, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca ve verilerin Meta Platforms Ireland'a aktarılması için rızadır. Madde 49 paragraf 1 harf a DS-GVO.

İşlenen verilerin belirli saklama süresi tarafımızdan etkilenemez, ancak Meta Platforms Ireland Limited tarafından belirlenir. 

Google Analytics ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi
H Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH, Google Analytics'i web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) tarafından sunulan bir web analiz hizmetidir. Ancak veriler Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işlenmektedir.

Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesinin kullanıcı tarafından kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilmiştir, böylece IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme ülkelerinde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır, böylece veri işleme Avrupa Birliği dışında gerçekleşebilir. Bu durumda, Google Analytics aracılığıyla toplanan kişisel verilerin iletimi ABD'de gerçekleşir.

Google Analytics kapsamında veri işleme amacıyla çerez kullanımına, Madde 44 ve 49 (1) a DS-GVO ile bağlantılı olarak Madde 25 (1) TTDSG uyarınca yasal olarak izin verildiğini belirtmek isteriz. Madde 44 ve 49 paragraf 1 harf a DS-GVO, yalnızca önceden onayınız temelinde yasal olarak izin verilir. Bu nedenle, Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından kullanılan onay yönetiminin bir parçası olarak buna onay vermeniz istenecektir.

Çerezlerin saklanmasını genellikle kullandığınız internet tarayıcısında uygun ayarı yaparak önleyebilirsiniz. Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) toplanmasını ve Google'a iletilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantıda bulunan Google Analytics JavaScript'i (ga.js, analytics.js, dc.js) devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek de önleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH ayrıca istatistiksel amaçlarla AdWords reklamlarıyla bağlantılı olarak Google Analytics'i kullanır. Bu işlemin yasal dayanağı, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca sizin onayınızdır. Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından işlenmesine izin vermiş olsanız bile verilerinizin Google tarafından işlenmesini istemiyorsanız, bunu Reklam Tercihleri Yöneticisi (https://adssettings.google.com/) Google web sitesinde.

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH, kişisel verilerinizin Google tarafından kullanım türünün ve kapsamının Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından etkilenemeyeceğini veya belirlenemeyeceğini belirtmek ister. Bu nedenle, tarayıcınızın yapılandırması kapsamında gizliliğinizi uygun şekilde ayarlayarak bu işlemeyi sınırlandırmanızı öneririz.

Daha fazla bilgi ve Google Analytics'in geçerli veri koruma hükümleri şu adreste bulunabilir http://www.google.com/analytics/terms/de.html alınabilir. 

Google reCAPTCHA ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgiler
Ücretsiz belgelerin uygunsuz indirilmesini ve sistemlerimizin kasıtlı olarak aşırı yüklenmesini önlemek için Google Inc. şirketinin reCAPTCHA hizmetini kullanıyoruz. Bu, girişin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa makine ve otomatik işleme ile uygunsuz bir şekilde mi yapıldığını ayırt etmeye yarar. Hizmet, Google tarafından reCAPTCHA hizmeti için gerekli olan IP adresinin ve diğer verilerin Google'a iletilmesini içerir.  

Yayıncı tarafından işleme için yasal dayanak, Madde 25 (1) TTDSG uyarınca rıza ve verilerin Google Inc'e aktarılması için Madde 49 (1) a DS-GVO'dur. 

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH, kişisel verilerinizin Google Inc. tarafından kullanım türünün ve kapsamının Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından etkilenemeyeceğini veya belirlenemeyeceğini belirtmek ister. Bu nedenle, tarayıcınızın yapılandırması çerçevesinde gizliliğinizi uygun şekilde ayarlayarak bu işlemeyi sınırlandırmanızı öneririz. Verilerin Google Inc. tarafından işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi Google Inc. veri koruma yönergelerinde bulabilirsiniz. Bunları aşağıda bulabilirsiniz www.google.de/intl/de/privacy

Google Tag Manager ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgiler
Bu web sitesi Google Tag Manager kullanmaktadır. Bu hizmet aracılığıyla, web sitesi etiketleri bir arayüz üzerinden yönetilebilir. Google Etiket Yöneticisi yalnızca etiketleri uygular. Hiçbir çerez ayarlanmaz ve hiçbir kişisel veri toplanmaz. Google Etiket Yöneticisi, veri toplayabilen veya gönderebilen etiketleri tetikler. Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Etki alanı veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma yapılmışsa, bunlar Google Etiket Yöneticisi ile uygulandığı sürece tüm izleme etiketleri için geçerli kalır. Etiket Yöneticisinin kullanımı, herhangi bir çerezin kullanımını etkinleştirmek ve teknik olarak yönetmek için teknik olarak gereklidir.

Google Tag Manager'ın kullanımının yasal dayanağı, sitenin işlevselliğini sağlayan kesinlikle gerekli bir araç olduğu için TTDSG Madde 25 (1)'dir. Google Etiket Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de

 

Google Haritalar ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgiler
Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH, etkileşimli haritalar görüntülemek ve yol tarifleri oluşturmak için Google Haritalar'ı kullanır. Google Haritalar, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ABD tarafından sağlanan bir harita hizmetidir. Google Haritalar'ı kullanarak, IP adresiniz ve rota planlayıcı işlevinin bir parçası olarak girilen (başlangıç) adresi dahil olmak üzere bu web sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler ABD'deki Google'a iletilebilir. Web sitemizde Google Haritalar içeren bir web sayfasını çağırdığınızda, tarayıcınız Google'ın sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Harita içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza iletilir ve daha sonra web sitesine entegre edilir. Bu nedenle Google tarafından bu şekilde toplanan verilerin kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bilgimize göre, bu en azından aşağıdaki veriler olabilir:

Söz konusu web sitesine yapılan ziyaretin tarihi ve saati, erişilen web sitesinin internet adresi veya URL'si, IP adresi, rota planlamasının bir parçası olarak girilen (başlangıç) adresi.

Verilerin Google tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle bu konuda hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz.

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH tarafından kullanılan hizmetle bağlantılı olarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 25 (1) TTDSG ve Madde 49 (1) a DS-GVO uyarınca rızadır.

Google Adwords dönüşüm takibi ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında bilgi
"Google AdWords" çevrimiçi reklamcılık programını ve Google AdWords'ün bir parçası olarak dönüşüm izlemeyi kullanıyoruz. Google Conversion Tracking, Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir. Google tarafından yerleştirilen bir reklama tıkladığınızda, bilgisayarınıza dönüşüm izleme için bir çerez yerleştirilir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini yitirir ve kullanıcıyı tanımlamaya hizmet etmez. 

Web sitemizdeki belirli internet sayfalarını ziyaret ederseniz ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, reklama tıkladığınız ve bu sayfaya yönlendirildiğiniz anlaşılabilir. "Google AdWords" hizmetini kullanarak kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlamak isteyen her reklamverene Google tarafından farklı bir çerez atanır. Bu nedenle, teknik olarak çerezlerin ilgili reklamverenlerin web sitelerinde izlenebilmesi mümkün değildir. 

Dönüşüm çerezi yardımıyla elde edilen bilgiler dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH yalnızca reklamına tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi olan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH

 Bununla birlikte, bireysel bir kullanıcının tanımlanabileceği herhangi bir bilgi almaz. 

İzleme için yasal dayanak, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca rızadır.  

Onay vermenize rağmen izlemeye katılmak istemiyorsanız, genellikle tarayıcı yazılımınızdaki ilgili bir ayar aracılığıyla çerezlerin yüklenmesini engelleyerek bunu önceden ayarlayabilirsiniz (devre dışı bırakma seçeneği). Bu durumda dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz.  

Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst International GmbH, kişisel verilerinizin Google tarafından kullanım türünü ve kapsamını etkilemediğini veya belirlemediğini belirtmek ister. Bu nedenle, tarayıcınızın yapılandırması kapsamında gizliliğinizi uygun şekilde ayarlayarak bu işlemeyi sınırlandırmanızı öneririz. 

Daha fazla bilgi ve Google'ın gizlilik politikası şu adreste bulunabilir: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ve altında http://www.google.de/policies/privacy/.

Gerçek Çerez Banner'ı ile Çerez Onayı
Bu web sitesi, belirli çerezlerin son cihazınızda saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri korumasına uygun bir şekilde belgelemek için çerez onayı teknolojisi "Real Cookie Banner" kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling, web sitesidir:
https://devowl.io/de/wordpress-real-cookie-banner/ (bundan böyle "Real Cookie Banner" olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Real Cookie Banner'a aktarılır:
(1) Onay(lar)ınız veya onay(lar)ın iptali
(2) IP adresiniz
(3) Tarayıcınız hakkında bilgiler
(4) Terminal cihazınız hakkında bilgi
(5) Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman

Ayrıca, Real Cookie Banner, size verilen onayları veya bunların iptalini tahsis edebilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi talep edene, Real Cookie Banner çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal depolama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Real Cookie Banner, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı DSGVO Madde 6 p. 1 lit. c'dir. 

6. kendi hizmetleri

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

Size bize başvurma fırsatı sunuyoruz (örneğin e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda, başvuru sürecinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasının yürürlükteki veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak gerçekleştirileceğini ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı 

Bize bir başvuru gönderdiğinizde, ilgili kişisel verilerinizi (örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, mülakatlar sırasında alınan notlar vb. Bunun yasal dayanağı Alman hukukuna göre BDSG Madde 26 (iş ilişkisinin başlatılması), DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent b (genel sözleşme başlatma) ve - onay verdiyseniz - DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a'dır. Onay her zaman iptal edilebilir. Kişisel verileriniz şirketimiz bünyesinde yalnızca başvurunuzun işlenmesinde görev alan kişilere aktarılacaktır.

Başvurunun başarılı olması halinde, tarafınızdan gönderilen veriler, istihdam ilişkisinin uygulanması amacıyla BDSG Madde 26 ve DSGVO Madde 6 (1) fıkra b uyarınca veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

Verilerin saklanma süresi

Size bir iş teklifi yapamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, meşru menfaatlerimize dayanarak (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre f) sağladığınız verileri başvuru sürecinin sona ermesinden (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 6 aya kadar saklama hakkımızı saklı tutarız. Daha sonra veriler silinecek ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilecektir. Bu saklama özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılır. Verilere 6 aylık süre dolduktan sonra ihtiyaç duyulacağı açıksa (örneğin, yaklaşan veya bekleyen bir yasal ihtilaf nedeniyle), veriler yalnızca daha fazla saklama amacı artık geçerli olmadığında silinecektir.

Onay vermeniz (DSGVO Madde 6 paragraf 1 bent a) veya yasal saklama yükümlülüklerinin silinmeyi engellemesi durumunda da daha uzun süreli saklama gerçekleşebilir.