Kültüre duyarlı bakım

Çalışanlarımız 25 yılı aşkın bir süredir, yardıma ihtiyacı olan farklı kesimlerden yüzlerce insana on altı farklı dilde tıbbi bakım ve hemşirelik hizmeti sunmaktadır.

Çok kültürlü bir sağlık ve bakım hizmeti olarak kültüre duyarlı bakıma büyük önem veriyoruz. Bir yandan bakım verdiğimiz kişilere kapsamlı tıbbi bakım sağlarken, diğer yandan güven ve emniyet duygusu aşılıyoruz. Kültürlerarası bakım ancak saygı, insanlık ve empati temelinde sağlanabilir. Kültürel duyarlılığımız sayesinde dini ve kültürel yönelimlere en iyi şekilde yanıt verebiliyor ve saygı duyabiliyoruz. Akrabaları ve kişinin sosyal çevresini bakım sürecine dahil etmek ve kişinin yaşam koşulları ve ekonomik durumu hakkındaki bilgileri dikkate almak bizim için aynı derecede önemlidir. Danışanlarımızın, sağlık durumları ne olursa olsun, bireysel ve kültürel olarak belirlenmiş ihtiyaç ve değerlerine göre yaşamaları sağlanmalıdır. Bunu yaparken, mükemmel yerel sağlık hizmeti ve müşterimizin ilgili kültürel dünya görüşü şeklindeki iki unsuru birleştirmeye ve böylece bir anlayışa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunun merkezinde empatik ve saygılı bir iletişimin yanı sıra onlara yönelik bir düşünce ve davranış biçimi yer almaktadır. Bu nedenle, bireysel müşterinin kökeni, dili, dini, cinsiyeti, yaşam öyküsü ve kişisel eğilimleri ve ilgi alanları, beslenme alışkanlıkları, gelenekleri, örf ve adetleri dahil edilir ve uyarlanır. Her şeyden önce, bireyin ihtiyaçlarını ve özelliklerini çalışmalarımıza dahil etmek, bunları anlamak ve ilgili kişi ve yakınlarıyla başarılı bir etkileşim ve işbirliği bağlamında görmek bizim için önemlidir. Bakım alanında akıcı yabancı dil bilgimiz çoğu zaman büyük önem taşımaktadır. Almanca'nın yanı sıra Türkçe, Rusça, Bulgarca, İngilizce, Farsça, Frizce, İtalyanca, Hırvatça, Kürtçe, Peştuca, Lehçe, Portekizce, Sırpça ve İspanyolca olmak üzere on dört farklı dilde müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz.

Çalışmalarımızın başlangıcından bu yana odak noktamız insan olmuştur. Kültürel geçmişi ne olursa olsun her insana saygı, tüm faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Hizmet yelpazemizi sürekli olarak müşterilerimizin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlıyor ve aynı zamanda değerlerimize bağlı kalıyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımızın müşterilerimizle olan ilişkilerinde takdir edici ve saygılı temel tutumlarında ortaya çıkan hümanist bir dünya görüşünü temsil ediyoruz, çünkü ön planda olması gereken kişidir. Sağladığımız bakım, yaşamın aktiviteleri, varoluşsal deneyimleri ve biyografisi ile bütünsel bakım süreci bakımının teorik bir modeli tarafından şekillendirilir.

Kültürel hassasiyetimiz, profesyonelliğimiz ve uzun yıllara dayanan deneyimimizle birleştiğinde, özellikle toplumsal değişim ve zorlukların yaşandığı dönemlerde bile esnek bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor. Burada, hiçbir şekilde yalnızca belirli milletler veya kültürel gruplar için bir irtibat noktası olmadığımızın anlaşılması önemlidir. Diğer insanlarla karşılaşmalarımızda kültürel açıdan duyarlı bir yaklaşım sergilemeye yönelik yol gösterici ilkemiz, Batı veya Avrupa kültür alanındaki çok çeşitli tezahürler açısından da aynı derecede önemlidir. En büyük kaynaklarımızdan biri, farklı kültürel geçmişlerden gelen ve böylece ekip içinde bir alışverişi teşvik edebilen personelimizdir, böylece birçok sorun ana dilin kullanımı ve gerekli hassasiyetle çözülebilir. Multi-Kulti Sağlık ve Bakım Hizmeti olarak kültürlerarası yetkinliğimiz sayesinde farklı kökenlerden gelen insanlara yanıt verebiliyor ve karşılıklı anlayış ve kabul temelinde bir birliktelik geliştirebiliyoruz. Diğer insanlarla karşılaşmalarda kültürel açıdan duyarlı bir yaklaşım anlamında kültürlerarası bakım, Batı ve Avrupa kültür alanındaki çok çeşitli tezahürler açısından da önemlidir. Sonuç olarak, çalışmalarımızın en başından beri insan odak noktamız olmuştur, çünkü kültürel veya dini kökeni ne olursa olsun her insanın onuruna saygı tüm eylemlerimizin temelidir.

Bakıma muhtaç insanlara hassas ve sorumlu bir şekilde bakmak ve yakınlarına bireysel olarak eşlik etmek için büyük bir istek ve motivasyonla elinden gelenin en iyisini yapan ekibimiz, gelecekte de farklı ihtiyaç ve endişelerin saygı ve anlayışla karşılanmasını sağlayacak, böylece tanıdık bir ortamda mümkün olan en iyi bakım sürekli olarak garanti altına alınabilecektir.